xv-logo
Hajdu lászló
XV-cimer

Tisztelt Honlaplátogató!

A XV. kerület Önkormányzatának vezetőiként mindig is kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk a kerület közbiztonságának javítása érdekében végzett munkának. Első bűnmegelőzési programunkat több mint egy évtizede fogadtuk el, és azóta is következetesen dolgozunk a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzetének érzékelhető javításán.

2015 júniusában elkészült az új, öt évre szóló kerületi Közbiztonsági Koncepciónk. Az ebben megfogalmazott legfontosabb célkitűzésekkel összhangban a kerület lakosságának, a különböző generációk biztonságának és életminőségének a bűnmegelőzés eszközeivel történő minőségi biztosítása olyan önként vállalt önkormányzati feladat, mely elkerülhetetlenné tette a Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Tanácsának pályázatán történő indulásunkat.

Megalapozott szakmai pályázatunk elnyerte a Belügyminisztérium támogatását. Az „Add a kezed” címmel útnak induló, a különböző generációkat a minél hatékonyabb bűnmegelőzés céljával összefogó projektünk e honlapon mostantól részletesen is nyomon követhető.

A bűnmegelőzés majd minden elemével foglalkozó, sokszínű programokban bővelkedő bűnmegelőzési projektünkben egyaránt koncentrálunk az ifjúság életkori sajátosságaival együtt járó problémákra és az őket fenyegető veszélyekre, valamint az időskorúak védelmére és minél szélesebb körű segítésére. Vagyonvédelmi centrumunk általános körű segítséget kíván nyújtani mindenkinek, aki az értékeit fokozottabban kívánja védeni. Szakmai tanácsadással, rendőrségi szakemberek bevonásával igyekszünk segítséget nyújtani a mindennapokban előforduló leggyakoribb problémák hathatós megoldásában.

„Nincs érték az autóban” programunk segítségével szeretnénk visszaszorítani az autófeltörések és -rongálások gyakoriságát a kerületben – ezzel is ráirányítva a figyelmet a gépkocsi-tulajdonosok felelősségteljes magatartásának fontosságára. A közös, összehangolt cselekvés mindannyiunk számára eredményesebb fellépést tesz lehetővé!

Településbiztonsági stratégiánk megalkotásával ismételten hitet teszünk a komplex, elsősorban a megelőzésen alapuló biztonság megteremtése mellett. Ebben a különösen jelentős stratégiaalkotásban kiemelten számítunk a civil társadalom, mindenekelőtt a Polgárőrségek partneri együttműködésére és támogatására!

Őszintén remélem, hogy most bemutatkozó új projektünk hasznos és megfontolásra érdemes információkkal szolgál a honlapunkra látogató kerületi polgárok számára biztonságérzetünk további javulása érdekében!

Hajdu László polgármester

VAGYONVÉDELMI CENTRUM

Otthoni biztonság

Gépjármű biztonság

Közterületi kamerák

Rendvédelmi szervek

Vagyonvédelmi centrum

A projektről

A PROJEKTRŐL

A bűnmegelőzés eszmerendszere jelentős időtávlatokra nyúlik vissza. Cesare Beccaria-t szokás a klasszikus büntetőjogi, bűnmegelőzési alapok lefektetőjének tekinteni, ki a felvilágosodás korának igen jelentős személyisége volt. Filozófiatörténetileg visszatekintve számos klasszikus gondolkodótól lehet olyan idézeteket találni, melyek a bűn megelőzéséről és az igazságos büntetésről szólnak. A görög filozófusoktól a mai napig tartó ív számunkra egyértelművé teszi, hogy a bűnmegelőzés a felismerés és cselekvés szerves egysége, mely közösségi szinten a leghatékonyabb és legeredményesebb.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiára alapuló komplex projektünk nem csak a generációkat fogja át, hanem elméleti és gyakorlati alapokat is teremt a hatékony együttműködés kialakítására. Olyan cselekvéssort folytat, mely a XV. kerületi Önkormányzat sajátja és a hatékony önkormányzás és biztonságtudatos igazgatás filozófiájára kell, hogy épüljön.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

Cikkek

Továbbképzések

Rendezvények

Koma Bázis: Kísérlet

Gyermek- és ifjúságvédelem

Programajánló

PROGRAMAJÁNLÓ

TOVÁBBKÉPZÉSEK

Továbbképzések elsősorban a kerületben működő iskolákban dolgozó gyermekvédelmi felelősök, valamint a kerületi gyermekvédelmi szakemberek részvételével.

Tovább »
SZABADTÉRI PROGRAMOK

Iskolák környékén, interaktív sátrak felállítása, bemutató programok gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak a bűnmegelőzés jegyében.

Tovább »
KONFERENCIÁK

A gyermekeket érintő leggyakoribb problémákról, neves meghívott előadók közreműködésével.

dr. Zacher Gábor
Polus Enikő
Momentán társulat

Tovább »
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

A KOMA Bázis: Kísérlet című közösségi színházi előadásai, és az Ivancsics Ilona és Színtársai "Öljmegcsak lelkem" című produkciója.

Tovább »
ELŐADÁSOK IDŐSKORÚAKNAK

Ismeretterjesztő, felvilágosító előadások és fórum időskorúaknak, az áldozattá válás megelőzésének érdekében.

Tovább »
BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

A rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet közreműködésével, az ÁZSIA és a PÓLUS-Center bevásárlóközpontokben.

Tovább »

ÁLDOZATVÉDELEM, ÁLDOZATTÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSE

Tájékoztatók időskorúaknak

Családon belüli erőszak

Rendezvények időseknek

Kisfilmek, videók

Áldozattá válás megelőzése

Együttműködő szervezetek

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

BRFK XV. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

1152 Budapest, Széchenyi tér 5.

Telefon: 36 1 231-3450, vagy 112

e-mail: 15rk@budapest.police.hu

www.police.hu

XV MEDIA KFT

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Telefon: 36 1 720-5456, Fax: 36 1 720-5457

e-mail: info@xvmedia.hu

xvmedia.hu

PALOTAI POLGÁRŐRSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

1157 Budapest, Hartyán köz 3.

Telefon: 36 1 707-8889, 36 30 621-0160

e-mail: palota15@palotaipolgarorseg.hu

www.palotaipolgarorseg.hu

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (ESZI)

1157 Budapest, Árendás köz 4-6.

Telefon: 36 1 306-3184, 36 1 307-6263

e-mail: igazgato@eszixv.hu

www.eszixv.hu

CSOKONAI KULTURÁLIS ÉS SPORTKÖZPONT

1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

Telefon: 36 1 307-6191, 36 1 307-7285

e-mail: csokonai@csokonaiksk.hu

www.csokonaiksk.hu

KOMA BÁZIS KÖZÖSSÉGI SZÍNHÁZ

1158 Budapest, Molnár Viktor utca 21/a

Telefon: 36 30 268-7432

e-mail: hello@komabazis.org

www.komabazis.org

TELEPÜLÉSBIZTONSÁG

Bűnmegelőzési tanácsadás

Nincs érték az autóban!

Palotai Polgárőrség

Biztonságban Palotán: Mondd el!

Bűnmegelőzési kérdőív kitöltése

Településbiztonság

KAPCSOLAT

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!

×

Adatvédelmi Nyilatkozat

A feliratkozásnál megadott adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át. A megadott adatokat kizárólag a megjelölt célra használjuk fel. Az adatait addig őrizzük meg, ameddig a megjelölt célhoz szükséges, vagy amig annak törlését nem kéri.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

36 1 305-3110

×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
  2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Deák Zsolt
email címe: deak.zsolt@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.