Add a kezed!

a XV. Kerületi Önkormányzat
bűnmegelőzési projektje

Településbiztonság Nagyítás Civil tér Bűnmegelőzési tanácsadás Városrehabilitáció
Címlap
Vagyonvédelmi Centrum Gyermek- és ifjúságvédelem Áldozatvédelem Településbiztonság
Otthonaink biztonsága Az internet világa Időskorúak figyelmébe Nagyítás
Gépjárműveink biztonsága Iskolai erőszak Családon belüli erőszak Civil tér
Közterületi kameráink Függőségek Szexuális zaklatás Bűnmegelőzési tanácsadás
Közterületek veszélyei Segítő szervezetek Városrehabilitáció
Vásárlók védelme
Hírek Archívum Rendezvények A hónap témája

Danielisz Béla: Extrém időjárási viszonyok hatásai a városi biztonságra

„A vizek aggasztó szennyeződése, a lassanként növekvő radioaktivitás és a genocid tendenciákat életre hívó túlnépesedés homályos veszélye már széltében elterjedt - habár nem mindenütt tudatossá vált - félelemhez vezetett; az emberek azért szeretik a lármát, mert ezeket a jelenségeket nem engedi szóhoz jutni.” (Carl Gustav Jung)

Számos kísérlet történt már arra, hogy az emberiség múltját különféle tendenciák bemutatása alapján definiáljuk. Háborúk, birodalmak története, nagy emberek meghatározó cselekedetei, esetleg a népvándorlások okozta változások leírása. Mindben találhatunk számunkra tetsző igazságot, felismerhető periodikát, de gondolhatjuk azt is, hogy mindez összességében határozza meg múltunkat, csak a történelemszemlélet adja éppen, hogy melyiket véljük döntőnek. Ugyan így állíthatjuk azt is, hogy az emberiség története a nagy éghajlatváltozások története, s ezek a természeti jelenségek meghatározó módon alakították, alakítják az emberiség cselekedeteit.

Kérdés, hogy jelen korunkban ez a tendencia – mármint az éghajlatváltozás, majd minden kétséget kizáró káros hatásainak felismerése – mekkora befolyással bír a kormányok és egyéb szervezetek cselekedeteire? Az optimista verzió szerint csekély, a realista szerint minimális, a pesszimista szerint semmilyen! Lássuk ezt az IPCC testület legfrissebb jelentésének tükrében.

Mielőtt azonban napjaink problémáira térnénk, röviden tekintsük át, mennyire új keletű az extrém időjárás okozta katasztrófa az emberiség történetében! Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős a katasztrófák, időjárási anomáliák okozta tragédiák sorozata. Vizsgálhatjuk ezt az emberiség egészére vonatkozóan, és nézhetjük egyes városok tekintetében is. Elegendő talán utalni a Bibliára, mely az özönvíz történetét egy bolygó méretű katasztrófaként mutatja be, ami kevés kivétellel mindent és mindenkit elpusztított. Vagyis az emberi faj ősidejében már egy kivédhetetlen kataklizmával kellett szembenézni. A példázat tekintetében pedig nincs jelentősége annak, hogy pusztán kultúrtörténeti szemszögből tekintünk a kérdésre, vagy vallási meggyőződéssel. Tény, hogy az emberiség kollektív emlékezetében él egy ilyen katasztrófa emléke. Jó példa erre Gilgames története is.

Folytathatnánk a sort más ősi népekkel, mítoszokkal és legendákkal, de abban mind egyezik, hogy valamiféle kataklizma súlyos pusztítást okozott a távoli múltban.

Említést érdemel az ősi történetek körében Atlantisz legendája, mely klasszikus példája az óceánok mérhetetlen erejének, pusztító képességének, legyen az szökőár vagy tengerrengés! A Vezúv kitörése okozta több ókori város pusztulását, Pompeii-t, Herculaneumot és az apró Stabiae-t egyaránt e hatalmas természeti erő rombolta le, és konzerválta számunkra örök mementóul. Közelebb az időben történt a nagy lisszaboni földrengés, 1755-ben, mely a keletkezett cunamival együtt a város jelentős részét lerombolta, emberek tízezreit pusztítva el.

Mindezen példák mutatják, hogy a természet erőivel szemben gyakorlatilag védtelenek vagyunk, s ez fokozottan igaz az ember környezetszennyező tevékenysége által is generált globális felmelegedésre, mely az extrém időjárási viszonyok kialakulásának elsődleges okozója.

Konrad Lorenz „A civilizált emberiség nyolc halálos bűnét” az alábbiak szerint határozta meg:

Túlnépesedés, az élettér pusztulása, versenyfutás önmagunkkal, az érzelmek fagyhalála, genetikai összeomlás, a tradíciók lerombolása, a dogmák ereje, az atomfegyverek.

Szinte bármelyik esetben tehet az egyén, vagy a kisebb-nagyobb közösségek azért, hogy ne következzen a legrosszabb. Kérdés, hogy a cselekvés idejét és módját mennyire ismerik fel a személyek vagy csoportok? Kétségtelen azonban, hogy amióta kormányok léteznek, a legtöbb globális probléma megoldására ők hivatottak. A kormányok egymagukban igazából csak korlátozott lehetőségekkel bírnak, de szövetségben – nem politikai szövetséget értve ez alatt – inkább gazdasági érdekeiket tekintve, számos eszközzel rendelkeznek a környezeti ártalmak csökkentésére. Leszámítva azt, amikor autóipari lobbyérdekek nyomán az erőteljes fellépés kissé erejét és tartalmát veszti.

Az IPCC nemrég tette közzé jelentését az 1,5 C hőmérsékleti növekedés várható hatásairól. A jóslat, mely számos tanulmány összegzéséből adódott össze, meglehetősen pesszimistára sikeredett!

Felelős szakemberek már a 80-as évek végétől egyre erőteljesebb hangon figyelmeztették a világ kormányait, hogy a Föld erőforrásai nem zsákmányolhatók ki a végtelenségig, és a környezetkárosítás hatásai nehezen lesznek kivédhetőek! Kevés sikerrel, lássuk be.

A káros anyag kibocsájtás felére csökkentésével elérhetnénk, hogy 2100-ig a felmelegedés ne haladja meg 1,5 C fokot. Erre azonban kevés az esély, hiszen a környezetvédelemmel kapcsolatos politikai nézetek az elmúlt időszakban érzékelhetően negatív irányba mozdultak el. Ennek tökéletesen illogikus voltára a későbbiekben kitérünk!

A jelentés főbb megállapításai közül érdemes kiemelni, hogy az emberiség tevékenységével az iparosodás óta 1 C fokkal növelte az átlaghőmérsékletet. A felmelegedés okozza többek között a szélsőséges időjárási viszonyok kialakulását, jégtakarók olvadását, ezáltal a tengerszint emelkedést, a korallzátonyok kifehéredését és pusztulását.

Ha minden változatlan marad a kibocsájtás területén, akkor sokkal hamarabb elérjük az 1,5 C fokos növekedés már akár 2050-re, ezután pedig sokkal drasztikusabb változások következnek. Akár a 2 C fokos növekedés sem kizárt.

Ezáltal mindennapossá válnának a szélsőséges időjárási körülmények, árvizek, árhullámok és rekord magasságú hőhullámok. Mindezek pusztító hatását nem kell ecsetelni, hisz manapság is láthatunk ilyen helyzeteket. Legutóbb Mallorca szigetén. Több halott és eltűnt, hatalmas gazdasági károk, mindez a felhőszakadás miatt kialakult villámárvizek miatt.

Ha az évszázad század végéig a felmelegedés mértéke meghaladná a 2 fokot:

  • sokkal több pusztítóan forró nyári napunk lenne;
  • több lenne a hőséggel összefüggő haláleset és erdőtűz;
  • a gabonafélék beporzásáért felelős rovarok eltűnhetnek;
  • a hőség kipusztíthatná a növények természetes élőhelyeinek nagyjából a felét;
  • a korallzátonyok 99 százaléka eltűnne (1,5 C fokos felmelegedéssel 10 százalékuk megmaradna);
  • 2100-ra 10 centivel nőne a tengerszint, ami közvetlenül tízmillió ember életét tenné tönkre;
  • közvetve meg sok tízmillióét, ha a sarki jég olvadása visszafordíthatatlanná válna;
  • az elsavasodó óceánok csökkenő oxigéntartalma a kifogható halállomány méretét hárommillió tonnával csökkentené.

Minden egyes megállapítást könnyű beazonosítani egy-egy várost fenyegető katasztrófa tekintetében. Elengedhetetlen lenne a városi infrastruktúra felkészítése, és átalakítása a várható kihívásokra.

Energiatakarékos és hatékony városokat kell fejleszteni, hatalmas zöld- és vízfelületekkel, melyek képesek megakadályozni, hogy városaink hőkatlanokká alakuljanak, és ez által végzetesen károsítsák az itt élő emberek egészségét. A szél-, por- és homokviharok kialakulása mind gyakoribbá válik az éghajlati övek változásával évszázados megszokások vállnak idejétmúlttá, olykor veszélyessé. Téli időjárás esetén, extrém fagyok, hő- és szélviharokkal kapcsolatosan is hasonló intézkedések szükségesek, csak éppen a fagyhatás káros voltának minimalizálása érdekében.

A globális felmelegedés hatására egyes területek lakhatatlanná válnak, és most nem csak az óceánok által elnyelt szigetekről van szó. Egyes régiókban a hőség elpusztítja a vízkészleteket, a termőföldet, az állatállományt. Ez mindenképpen népmozgásokat generál, miért is várná meg tétlenül az éh- vagy szomjhalált, vagy nézné végig szerettei pusztulását több millió ember?

Az életösztöntől vezérelve elindul, hogy legalább azt megmentse, ami számára/számukra az egyetlen érték maradt, az életüket! Ebben bármely álláspontot képviselő kormány vagy gondolkodó ember megállapodhat. Ezeken a területeken - szintén a fentebb leírt körülmények következtében - harc kezdődik az ivóvízért, élelemért, erőforrásokért. Háborús, polgárháborús övezetek alakulhatnak ki, melyek szintén népmozgásokat generálnak. Vagyis a károsanyag kibocsájtás területén képviselt megengedő, vagy gazdasági érdek vezérelt lobby álláspont éppen azokat a folyamatokat generálhatja, melyet több európai kormány károsnak és veszélyesnek tart. Sokkal inkább szorgalmazniuk kellene e területek megóvását és a károk csökkentését, mint ipari érdekeket kiszolgálni.

A városi közigazgatások, önkormányzatok saját hatáskörükben cselekedhetnek, helyi klímastratégia elfogadásával, és a lakosság aktív bevonásával a környezetvédelem ügyébe. A modern városépítészet eszközeinek felhasználásával környezetbarát városrészeket, települési- és egyéb felületeket alakíthatnak ki. Az energiahatékonyság szempontjából igyekezhetnek a fosszilis tüzelőanyagokat háttérbe szorítani, és más megfizethető alternatívákkal helyettesíteni azokat. Ebben segítségükre lehet az építészeti bűnmegelőzés eszközrendszere is.

Számos más globális gazdasági érdek és tényező nehezíti az eredményes fellépést a klímaváltozás ellen. A nap mint nap tapasztalható időjárási anomáliák és természeti csapások azonban óhatatlanul a városi biztonság kérdéskörére irányítják a figyelmet. Az óceánok és tengerek vízszintjének emelkedése kézzelfogható a vízparti településeken és országokban. Nincs az a politikai handabanda, amely megállítja ezt a folyamatot. Kizárólag az értelmes cselekvés!


×

Adatvédelemi tájékoztató

I. Bevezető

Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tiszteletben tartsuk és védjük az Ön személyes adatait, és arra törekszünk, hogy Ön biztonságban érezze magát, amikor honlapunkra látogat, vagy információt nyújt számunkra. Annak érdekében, hogy releváns információkat közölhessünk Önnel, válaszolhassunk kérdéseire és növeljük azon előnyöket, amelyeket honlapunktól kaphat, bizonyos esetekben arra kérjük Önt, hogy adja meg személyes adatait. Erre azokban az esetekben kerülhet sor, amikor portálunkon regisztrációs kérelmet indít a hírlevélhez történő csatlakozáshoz.

Az adatvédelem szabályainak meghatározásánál különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

Kinyilvánítjuk továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységünk során az Infotv. rendelkezéseinek és Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásainak megfelelően járunk el, a hatályos jogszabályok előírásait betartjuk, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük

II: Honlapunk optimális használata

Főszabályként bármely Felhasználó önmaga azonosítása és személyes adatainak megadása nélkül is megtekintheti honlapunkat. Portálunk olyan esetekben, ahol a szolgáltatás ezt megköveteli domain információkat gyűjt látogatásáról annak érdekében, hogy testre szabja és felhasználóbaráttá tegye honlapunkat az Ön számára.

Abban az esetben, mikor Öntől személyes adatokat kérünk, tájékoztatjuk, hogy milyen indokkal és célból kérjük ezen adatokat. Ön dönthet úgy, hogy az adatokat nem adja ki, ebben az esetben is hozzáférhet a honlap más részeihez, azonban nem férhet hozzá bizonyos regisztrációhoz kötött szolgáltatásokhoz.

III: Fogalom-meghatározások

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése;

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, lakcím, e-mail cím.

V. Az adatkezelő

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeivel Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal látja el.
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.
Postafiók: 1601 Budapest, Pf. 46.
Telefon: +36 1 305 3100
E-mail: info@bpxv.hu
weboldal: www.bpxv.hu

VI. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A regisztrációs kérelem kitöltésével az érintett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Adatkezelésre a honlap Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Ön által megadott adatokat arra használjuk, hogy kéréseit teljesítsük vagy az Ön által kért szolgáltatást közvetítsük. Az adatkezelés célja, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel.

VII. Az adatfeldolgozó

Az Adatkezelő külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatai törlését, amely intézkedést az Adatkezelő elérhetőségeinek felhasználásával bármely módon megtehet. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

IX. Rendelkezés a személyes adatokról

Önnek joga van ahhoz, hogy felvilágosítást kapjon arról, van-e a birtokunkban Önre vonatkozó személyes adat, és ha igen hozzáférjen ezen adatokhoz.

Bármikor és bármely módon kezdeményezheti kijavításukat vagy törlésüket.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igényét 3 napon belül teljesítjük, ezt követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait.

X. Adatbiztonsági intézkedések - adatvédelem

Az Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Ön személyes adatait, tiszteletben tartsa az Ön ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék.

Kötelezi magát továbbá, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív az ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

XI. Adattovábbítás lehetősége

Ahol szolgáltatásunk megköveteli az Ön adatait hozzáférhetővé tesszük olyan harmadik személy számára is, amely a velünk fennálló kapcsolata alapján szolgáltatásokat nyújt a nevünkben. Kizárólag olyan adatokat adunk át ezen harmadik személyeknek, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy szolgáltatásukat teljesítsék, és intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében.

XII. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az Adatkezelő

  1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából az érintett hozzájárulása hiányában jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi, illetve
  2. b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ez az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az általa szabályszerűen tárolt személyes adatokat.

XIII. Jogfenntartás

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időrel módosítsa vagy frissítse. A „Legutóbbi frissítés” dátuma a lap alján megmutatja valamennyi Felhasználónak, hogy mikor történt a Tájékoztató legutóbbi változtatása.

Az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a korábbi Adatvédelmi Tájékoztatók megőrzéséről és tárolásáról.

Javasoljuk, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel, hogy továbbiakban milyen lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében.

XIV. Jogérvényesítés lehetősége

A Felhasználó jogainak megsértése esetén, illetve jogai érvényesítése érdekében a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel, továbbá bármely személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

Jelen tájékoztatót Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Polgármestere és Jegyzője adta ki.

Legutóbbi frissítés dátuma: 2017. május 19.

×

Információ az internetes sütikről

Mik azok a sütik, angolul "cookies"?

A süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. Szinte minden weboldal használ sütiket, mivel azok nélkül a zökkenőmentes működés elképzelhetetlen.

Mire használjuk a sütiket?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy a honlap üzemetetője minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Fontos szerepe van a sütiknek a honlap látogatottsági statisztikájának elkészítéséhez. Ennek keretében adatokat kapunk a honlap és egyes oldalainak látogatottságáról, arról, hogy a felhasználó mennyi időt töltött egy-egy oldalon, a használt böngészőről és az eszközön futó operációs rendszerről. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Tartalmaznak a sütik személyes adatot?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Kivételt képeznek például azok a sütik, amik a böngésző számára megjegyezhetővé teszik a bejelentkezési adatokat vagy egy webáruházban megőrizhetővé teszik a kosárba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A sütik törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok többsége alapértelmezett esetben engedélyezi a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása vagy korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Ellenőrizze a böngésző süti beállításait!

A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépet csak ön használja, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthat a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan. Amennyiben számítógépet más is használja(például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetősége van arra, hogy biztonságos keretek között látogasson meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen. Rendszeresen frissítse a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó. A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítse a böngésző legfrissebb verzióját, melyet legkényelmesebben az automatikus frissítés beállításával érhet el.

×

Impresszum

Az addakezed.bpxv.hu címen található honlap Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának "ADD A KEZED!" - elnevezésű bűnmegelőzési projektjének hivatalos honlapja.

Felelős kiadó: dr. Lamperth Mónika jegyző

A honlap szerkesztője: Beke Károly, csoportvezető, Stratégiai és Tájékoztatási Csoport
email címe: beke.karoly@bpxv.hu

Az addakezed.bpxv.hu aldomain tulajdonosa Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata.

Tárhelyszolgáltató: Zomsys Media Kft
Székhelye: 2255 Szentlőrinckáta, Kossuth Lajos út 99.